Wanneer eiken en beuken 400 jaar oud kunnen worden, dan zijn eiken en beuken van 80 jaar op 1/5 deel van hun leven. Bij mensen (die gemiddeld 80 worden) is 1/5 deel van het leven 16 jaar. Mensen van 16 jaar noemen we pubers. Dus eiken en beuken van 80 jaar zijn pubers.

Beuken, eiken en kastanjes worden 400 tot 600 jaar oud

 

80 jarige pubers

In Nederland gelden verschillende regels met betrekking tot het kappen van bomen. Het grootste verschil tussen de regels is op basis van het terrein en de plaats waar de bomen staan.

Voor grote velden bomen die bestemd zijn om naar de zagerij te gaan geldt de boswet. Voor bomen ouder dan 80 jaar de monumentale bomen regels. Voor particuliere tuinen en terreinen gelden per gemeente in Nederland andere regels. Verschillende provincies hebben verschillende regels en daar bovenop komt dat iedere beheerder een eigen beleid met betrekking tot bomen en het kappen ervan heeft.